Selecteer een pagina

Return Policy

Retour beleid
U hebt het recht om uw bestelling binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden te annuleren, op voorwaarde dat de verzegeling van het product niet is verbroken. Door het verbreken van de zegels is uw bestelling definitief en kan deze niet worden geretourneerd. Als u gebruik maakt van uw recht van retour, heeft u 14 dagen om uw product terug te sturen. U krijgt het totale bedrag gecrediteerd, inclusief verzendkosten.

Alleen de kosten voor het retourneren van het product naar onze webshop zijn voor uw eigen rekening. Als u gebruik maakt van uw recht van retour, stuurt u het product terug met alle accessoires en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking naar PrevDent International BV, Jaagweg 12B, 1425PB Ilpendam, Nederland.

Om van dit recht gebruik te maken, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via info@prevdent.com. Wij vergoeden het orderbedrag dan binnen 14 dagen na registratie van uw retourzending, op voorwaarde dat het product in goede staat is ontvangen.

Right of Return
You have the right to cancel your order within 14 days after receipt without any reason given, provided that the seal off the product is not broken. By breaking the seals your order is final and can not be returned. If you use your right of return, you have 14 days to send your product back. You will be credited with the total amount, including shipping.

Only the costs for returning the product to our shop are for your own account. If you use your right of return, please ship back the product with all accessories and – if reasonably possible – in its original condition and packaging to the PrevDent International BV Jaagweg 12B, 1425PB Ilpendam, The Netherlands.

To exercise this right, please contact us via info@prevdent.com We will then refund the order amount within 14 days after registration of your return, provided that the product has been received in good condition.